„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby”

Projekt: Modernizacja w mikroprzedsiębiorstwie e-production drogą do sukcesu w obszarze nowych usług

Projekt polega na modernizacji mikroprzedsiębiorstwa prowadzącej do wzrostu jego konkurencyjności oraz wzrostu zatrudnienia poprzez inwestycję w zakup środków trwałych, wyposażenia i oprogramowania niezbędnego do przygotowania i realizacji szkoleń fotograficznych i informatycznych oraz realizacji usług fotografii reklamowej. Modernizacja wpłynie na wprowadzenie nowych usług w dziedzinie fotografii oraz edukacji ustawicznej oferowanych zarówno odbiorcom indywidualnym, jak i firmom, instytucjom i organizacjom pozarządowym. Ponadto realizacja projektu skutkować będzie wprowadzeniem produktów i usług dostępnych online, a więc z zastosowaniem gospodarki elektronicznej w świadczeniu usług.

loga_rpo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl