PokochajFotografie.pl to bezpłatny magazyn dla ludzi o wyjątkowych sercach, skierowany do osób, dla których fotografowanie jest prawdziwą pasją i chcą w ciekawy sposób rozwijać swoje umiejętności. Przygotowany i tworzony od 2009 roku z myślą, by jego czytelnicy uczyli się patrzeć, poznawać różne poglądy fotografów i szukać w tym wszystkim własnej drogi – podglądając, czytając, wyciągając wnioski… To wszystko dzięki magazynowi, warsztatom, eventom fotograficznym czy spotkaniom, także w wersji online.